TIPS VAN SUS

Kennis van EHBO is een noodzaak

Zorg dat minstens 1 werknemer per afdeling kennis heeft van EHBO

Een ongeval kan u nooit uitsluiten, ook al (denkt u) dat uw onderneming veilig is en uw medewerkers de veiligheidsvoorschriften opvolgen. Daarom is het belangrijk dat enkele van jouw werknemers een kennis hebben van EHBO. Iemand van het personeel zou altijd in staat moeten zijn om kleine verwondingen te kunnen verzorgen.

HSPreventie_Tip_Veiligheid_EHBO

Laat uw medewerkers mee nadenken over veiligheid

Waar kan u beter veiligheid bevragen dan bij de mensen die de mogelijke onveiligheden ervaren? Het pluspunt hiervan is dat u uw werknemers verantwoordelijkheid geeft en een gevoel van inspraak. 

HSPreventie_Tip_Veiligheid_inspraak_werknemers

Zorg voor een opgeruimde werkplek

De meeste werkongevallen gebeuren door de kleinste foutjes. Iets dat op de grond rondslingert, een kabel die over een gangpad ligt, … Het lijkt banaal, maar cijfers tonen aan dat de meeste ongevallen op zulke manieren tot stand komen. Een opgeruimde werkplek zorgt voor een veiligere werkomgeving voor iedereen.

HSPreventie_Tip_Veiligheid_werknemers_werkongeval_propere-werkplek

Zorg voor een degelijke signalisatie

Signalisatie is belangrijker dan u denkt.  Tijdens paniek worden nooduitgangen vaak over het hoofd gezien, meestal omdat er geen degelijke signalisatie aanwezig is. Tijdens gevaar moet men steeds de dichtst bijzijnde uitgang gemakkelijk kunnen vinden. Idem voor machines en ruimtes waar enkel bevoegden mogen komen. Men wenst namelijk niet dat een onbevoegd persoon aan jouw machines gaat knoeien.

HSPreventie_Tip_Veiligheid_werknemers_duidelijke-signalisatie

Investeer voldoende in bescherming

De nodige PBM’s zijn uiteraard afhankelijk van de sector. Lawaai op de werkplek? Vanaf een dagelijkse blootstelling van 80 dB(A) dient u als werkgever gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Bestaat er kans op een hoofdletsel (werf, bouw), voorzie dan in hoofdbescherming.  Wees ook steeds voorbereid op extra PBM’s voor eventuele bezoekers of ter vervanging van kapot materiaal.

HSPreventie_Tip_Veiligheid_werknemers_persoonlijke-beschermingsmiddelen